Contact Us

Hangzhou Kuangbo Machinery Equipment Co., Ltd
Tel:0571-63172215
Fax:0571-63172219
E-mail:sales@hzkuangbo.com
Address:Fuchun Street, Fuyang, Hangzhou Baoshan Road on the 9th